Οι 10 εντολές με τον Γιωργάκη στο ρόλο του Μωυσή...

Written By mati team on 25 Σεπ 2011 | 21:36

1. Εγώ ειμί ο Κύριος ο πρωθυπουργός σου, όστις εισήγαγoν σε εν οίκου δουλείας, ουκ έσονται σοι πρωθυπουργοί έτεροι πλην εμού.

2. Ου ποιήσεις σε αυτώ είδωλον Σαμαρικόν ή φιλοαριστερόν, ουδέ παντός ομοίωμα όσα εν τη βουλή και όσα εν τη γη κάτω και όσα εν τοις ύδασιν υπό κάτω της γης, ου ψηφίσεις αυτοίς ουδέ μη λατρεύσεις αυτοίς.


3. Ου βρίσει το όνομα Κυρίου του πρωθυπουργού σου επί ματαίω.

4. Μνήσθητι την ημέραν της Κυριακής αγιάζειν αυτήν, ου κατέλθει εις πορείες.

5. Τίμα τον Βενιζέλο και τον Πάγκαλο.

6. Ου διαμαρτυρηθείς.

7. Ου αγανακτήσεις.

8. Ου φοροδιαφύγεις.

9. Ου γενικώς.

10. Ουκ επιθυμήσεις πάντα όσα των βουλευτών ανήκουσι.
από frappedoupoli.blog

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου