Γιάννης πίνει, Γιάννης κερνάει πάλι στην ΕΛ.ΣΤΑΤ

Written By mati team on 6 Οκτ 2011 | 20:46Ερήμην της νομοθεσίας και της λογικής εξακολουθεί να λειτουργεί η στατιστική υπηρεσία, που, αν και παραμένει χωρίς διοικητικό συμβούλιο (μετά την πρόσφατη καρατόμηση των μελών του), συνεχίζει να λειτουργεί με βάση την ενός ανδρός αρχή.... Χθες, η ΕΛ.ΣΤΑΤ ανακοίνωσε ότι προχώρησε σε αναθεώρηση των στοιχείων για το ΑΕΠ της περιόδου 2005-2010, στο πλαίσιο, όπως έγινε γνωστό, του στατιστικού σχεδίου δράσης (Κοινό Συνολικό Σχέδιο Δράσης για τις Ελληνικές Στατιστικές-JOSGAP) που υποστηρίζεται από τη Eurostat.

Και αυτή τη φορά, δεν υπάρχει επικύρωση από το Διοικητικό Συμβούλιο (που… και το ίδιο δεν υπάρχει), όπως ο νόμος προβλέπει.
Επισημαίνεται ότι  η αναθεώρηση αυτή αφορά κυρίως στην «ένταξη νέων και επικαιροποιημένων πηγών στη διαδικασία κατάρτισης των εθνικών λογαριασμών».

Οι ρυθμοί ανάπτυξης (μεταβολές όγκου) του ΑΕΠ για την περίοδο 2006-2010 αναθεωρήθηκαν ως εξής: 2006 (σε +5,5% από 5,2%), 2007 (σε +3,0% από 4,3%), 2008 (σε -0,2% από 1,0%), 2009 (σε -3,2% από -2,0%), 2010 (σε -3,5% από -4,5%).

Ειδικότερα για το 2010, η αναθεώρηση του ρυθμού ανάπτυξης οφείλεται κυρίως στη μικρότερη μείωση της τελικής κατανάλωσης των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν τα νοικοκυριά (-3,6% σε σύγκριση με την προηγούμενη εκτίμηση -4,5%), στη μεγαλύτερη μείωση των εισαγωγών (-7,2% σε σύγκριση με την προηγούμενη εκτίμηση -4,9%) και στη μεγαλύτερη αύξηση των εξαγωγών (4,2% σε σύγκριση με την προηγούμενη εκτίμηση 3,8%).

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΣΤΑΤ., έχει αναθεωρηθεί το επίπεδο του ΑΕΠ σε τρέχουσες αγοραίες τιμές, σε σύγκριση με τις εκτιμήσεις Μαρτίου 2011, ως εξής: 2005 (-0,9%), 2006 (-1,1%), 2007 (-1,9%), 2008 (-1,7%), 2009 (-1,4%), 2010 (-1,2%).

Οι κύριοι λόγοι που συνέβαλαν σε αυτές τις αναθεωρήσεις είναι οι εξής:

- Νέες εκτιμήσεις για πολλές δραστηριότητες με βάση τα αποτελέσματα βελτιωμένων στατιστικών ερευνών διάρθρωσης επιχειρήσεων σε διάφορους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, καθώς και νέων ερευνών στους κλάδους της ενημέρωσης και επικοινωνίας, διαχείρισης ακίνητης περιουσίας και επαγγελματικών δραστηριοτήτων.

- Αναθεώρηση της τελικής καταναλωτικής δαπάνης των νοικοκυριών βάσει κυρίως των νέων αποτελεσμάτων της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών.

- Η εφαρμογή βελτιωμένης μεθοδολογίας για την εκτίμηση του σχηματισμού του ακαθάριστου παγίου κεφαλαίου σε κατοικίες, με χρήση νέων πηγών και μεθόδων.

- Νέες εκτιμήσεις για τις εισαγωγές και εξαγωγές πλοίων, με τη χρήση νέων πηγών για την καταγραφή αυτών των συναλλαγών.

Χωρίς αμφιβολία, η αναθεώρηση θα έχει συνέπειες, καθώς στο μεν προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2012 το ΑΕΠ του 2010 έχει υπολογιστεί σε 230,1 δις ευρώ, η δε ΕΛ.ΣΤΑΤ, μετά την αναθεώρηση στην οποία προχώρησε το εμφανίζει στα 227,31 δις ευρώ.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου